:: Vyhľadáť ::
:: Menu ::
:: Kalendár ::
:: INFOServis ::
Máte záujem o zasielanie noviniek mailom? Napíšte sem svoju e-mailovú adresu. Zadaním už registrovanej adresy sa odhlásite.
:: RSS kanál ::
:: NÁVŠTEVNOSŤ od 7.1.2011 ::
Celkom: 9453306 
Mesiac: 275177 
Týždeň: 50475 
Dnes: 2234 
Článok: 316 
Online: 2 
:: Interaktívna fotomapa ::
Interaktívna fotomapa Pohorelá
:: Reklama ::
Musí vznikať toľko odpadu? - Na skládkach dnes končí až 69 % všetkého nášho odpadu. ​To je veľmi veľa!
:: Kurzový lístok ::
USD 1.23 
CZK 25.34 
GBP 0.88 
HUF 310.52 
PLN 4.17 
RUB 75.74 
 :: Samospráva obce ::

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pohorelá 27.02.2017 08:32
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Pohorelá

Obecné zastupiteľstvo Pohorelá, uznesením číslo 5/2017 zo dňa 24. 02. 2017 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Pohorelá a určilo podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce.

Obecné zastupiteľstvo Pohorelá
v zmysle § 18a, ods. 4, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1.) Vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Pohorelá na deň 5. mája 2017.

2.) Určuje
podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Pohorelá nasledovne:
a) predpoklady na výkon funkcie:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- bezúhonnosť
b) zoznam požadovaných dokladov a listín:
- prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia
- štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby
c) termín a spôsob doručenia prihlášok:
- prihláška musí byť doručená do podateľne Obecného úradu Pohorelá najneskôr 21. apríla 2017 do 14.30 hod. Na neskoro podané a neúplné žiadosti sa nebude prihliadať.
- doručenie prihlášky môže byť vykonané poštou alebo osobne na adresu: Obec Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá
- obálka musí byť označená ,,Voľba hlavného kontrolóra\" NEOTVÁRAŤ
d) pracovný pomer
- je stanovený na 14 hod. týždenne, t.j. 0,373 úväzok
- deň nástupu do práce je 11. jún 2017

3.) Zriaďuje
Komisiu pre otvorenie obálok s podanými prihláškami, pre overenie priložených dokladov a príloh a pre vyjadrenie, či kandidáti splnili podmienky vyhlásených volieb na funkciu hlavného kontrolóra v tomto zložení: Ing. Róbert Tlučák, Bc. Maroš Siman, Peter Frajt.


Ing. Jana Tkáčiková v.r.
starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na webovej stránke Obce Pohorelá dňa: 27. 02. 2017.
Export: Vytlačiť PDF dokument Poslať e-mailom Zdieľať na FacebookuOdoberať komentáre k článku
Hodnotenie:    1       2       3       4       5   


D o k u m e n t y :

PDF dokument Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pohorelá [101x] Stiahnuť dokument 193.81 KB


K o m e n t á r e :

Meno:
E-mail:
Správa:
:-D :-)) :-) ;-) :-P :-| :-/ :-( 3-[ :-O B-]
 Súhlasím s pravidlami diskusie.
   

 Pravidlá diskusie:
Zaslaním príspevku do diskusie súhlasíte s týmito pravidlami:
  • Príspevky sa musia týkať témy článku.
  • Príspevky nemôžu obsahovať vulgárne výrazy a slovné útoky na iné osoby, vrátane ostatných účastníkov diskusií a autorov článkov. Príspevky nesmú poškodzovať web www.pohorela.sk ani ostatné projekty prevádzkovateľa.
  • Je zakázané vkladať do príspevkov odkazy na stránky ponúkajúce multimediálny či programový obsah porušujúci autorské a iné práva.
  • Príspevky nie je možné využívať na propagáciu.
  • Príspevky, ktoré porušujú pravidlá diskusií, budú odstránené alebo upravené tak, aby neporušovali pravidlá diskusií. V texte bude následne uvedené, že príspevky boli zo strany redakcie upravené.
  • Právo moderovať diskusie majú len vybraní administrátori www.pohorela.sk. Základná kontrola každého príspevku probieha ešte pred jeho zverejnením.
  • www.pohorela.sk je web Obce Pohorelá a prevádzkovateľ má pri riešení sporov, ktoré se týkajú príspevkov v diskusiách, vždy konečné slovo.
  • Anonymné príspevky môže prevádzkovateľ a vlastník webu kedykoľvek odstrániť.

:: Dôležité ::
:: Náhodný obrázok ::
Hokejová ELBE liga
 [
:: Pohorelá na FaceBooku ::
:: Kalendár ::
Dnes je nedeľa
22. apríl 2018
meniny má Slavomír
zajtra
Vojtech
:: Najčítanejšie ::
Tlačová správa Obce Pohorelá zo 4.6.2012 - ad SOZA
Aprílové vydanie Pohorelského hlásnika
Kontakty
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby 2014
Pohoreľsko - slovenský slovník
Stredoslovenská futbalová 2. liga - ročník 2012/2013
Základné informácie
Pohorelá - dedina pod Orlovou hoľou
Základná škola s materskou školou Pohorelá
Starosta obce
:: Anketa ::
Ničenie ciest kamiónmi
Myslíte si, že polícia na Horehroní by mala kontrolovať preťaženosť kamiónov?
ÁNO. Jednoznačne chodia takmer všetky preťažené a výraznou mierou sa podieľajú na ničení ciest . 0.45 %
NIE. Nemyslím si, že preťažené kamióny ničia naše cesty. 43.14 %
Neviem 56.42 %
Celkom hlasov: 4263.
:: Partneri ::
Banskobystrický samosprávny kraj

www.bbsk.sk/
DEUS
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
www.zdruzeniedeus.sk/
Kam na Horehroní
Mesačník a webový portál o kultúrnych a športových podujatiach na Horehroní.
www.kamnahorehroni.sk/podujatia/
POD
Program obnovy dediny
www.obnovadediny.sk/
RPnet
Webdesign - Tvorba dynamických www stránok.
www.rpnet.sk
SART
športové poháre a ceny
www.sart.sk
SZPB
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pohorelá
www.szpb.sk
Ústredný portál verejnej správy

www.portal.gov.sk
VSP Horehron
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
www.vsphorehron.sk
ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska
www.zmos.sk

Aktuality|DokumentyDokumenty|Galéria|Mapa stránok|Napíšte námNapíšte nám|PDA verziaPDA verzia|RSS informačný kanálRSS informačný kanál

SPRÁVCA A VLASTNÍK OBSAHU: Obec Pohorelá, Obecný úrad v Pohorelej, Nová 392, 976 69 Pohorelá, 048/6196102, obec[zav]pohorela.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ WEBSTRÁNKY: RPnet, Rázusova 55, 977 01 Brezno, info[zav]rpnet.sk